Projekt „nebojme se pádů na ZŠ v Zákolanech“

Projekt Sdružení sportovních svazů České republiky „Nebojme se pádů“ na Základní škole v Zákolanech realizovaný trenéry Sportovního klubu Judo Kladno ze Sítné. www.judokladno.cz

 

Již v raném dětství dochází k neustálým pádům dítěte na zem, jelikož děti snáze ztrácí rovnováhu v porovnání s dospělými jedinci, ovšem díky malé výšce a nízké kinetické energii jsou zde rizika zranění mizivá. S postupem času, narůstající výškou a váhou člověka dochází k větším rizikům zranění. Některé pády mohou skončit pouhým odřením či modřinou, jindy může dojít k závažným poraněním i s trvalými následky a nevratným poškozením. Rizikem zranění při pádech jsou páteř, hlava, kyčle, zlomeniny paží a zápěstí. Až třetinu úrazů vzniklých při sportu mají na svědomí pády.

Těmto zraněním způsobených pádem lze zabránit, anebo je alespoň minimalizovat, výukou pádové techniky, která slouží jako prevence a měla by být součástí každé sportovní přípravy. Správně naučená pádová technika může pomoci zabránit úrazům i v běžných životních situacích.

Pokud není cvičenec schopen správně padat, ztrácí jistotou v pohybech svého těla a jeho pozornost může být narušena obavami z pádu. Nepříjemnými pocity po pádu může vznikat nechuť k další pohybové činnosti. Proto je třeba k udržení motivace nacvičovat správnou pádovou techniku.

Děti se učí pohybovým dovednostem rychleji než dospělí, proto je vhodné zařazovat výuku pádové techniky už v mladším školním věku. Pokud se dítě naučí při pádu správně ovládat své tělo, pravděpodobně bude mít techniku zafixovanou až do dospělosti.

Hlavními důvody proč učit děti správně padat jsou:

  • Snížení výskytu úrazů při samotných pádech.
  • Zvýšení odolnosti při pádech.
  • Rozvoj koordinace, obratnosti a prostorové orientace.
  • Vliv na psychické vlastnosti, jakými jsou např. odvaha, rozhodnost.
  • Rozvíjí technické předpoklady nejen pro úpolové sporty, kde je pádová technika základem.