Tréninkové skupiny

Skupina A   Závodní olympijské judo (děti +8 let a mládež )

Sportovní klub Judo Kladno  na Sítné centralizuje talentované děti se zájmem o judo z našich skupin  a spádových klubů. Do závodního týmu doporučují děti jednotliví trenéři. Kdo má o závodní judo opravdu zájem, poctivě trénuje a pravidelně se účastní sportovních soutěží a klubových akcí, pozvánka do týmu ho nemine.

Závodníci trénují minimálně 3x týdně. Klub svým svěřencům poskytuje kvalitní zázemí sloužící k jejich sportovnímu rozvoji. Veškeré tréninky jsou vedeny kvalitními licencovanými trenéry ČSJu. Kromě domácích soutěží vyráží závodníci několikrát ročně také do zahraničí.

Skupina B   Judo 1 (děti 6-11 let)

Oddíl juda je určen pro děti od 6 do 11 let, které mají zájem se věnovat judu alespoň 2x týdně a prohloubit si své judistické dovednosti.

Do oddílů se mohou přihlásit úplní začátečníci, kteří si chtějí judo teprve vyzkoušet i pokročilé děti, které již na judo chodily. Děti se snažíme motivovat k závodnímu judu, ale pokud dítě závodit nechce, nenutíme ho. Po stanovené přípravě se kromě klubových akcí tyto děti již mohou účastnit i oficiálních soutěž  ČSJu.

Skupina C   Judo 2 (děti 12-15 let)

Oddíl juda je určen pro děti od 12 do 15 let, které mají zájem se věnovat judu alespoň 2x týdně a prohloubit si své judistické dovednosti.

Do oddílů se mohou přihlásit úplní začátečníci, kteří si chtějí judo teprve vyzkoušet i pokročilé děti, které již na judo chodily. Děti se snažíme motivovat k závodnímu judu, ale pokud dítě závodit nechce, nenutíme ho. Po stanovené přípravě se kromě klubových akcí tyto děti již mohou účastnit i oficiálních soutěží ČSJu.

Skupina D   Pohybová průprava k judu (děti 4-6 let)

Děti se zábavnou formou seznamují se základními gymnastickými a judistickými prvky. Na cvičeních je postupně  rozvíjena jejich pohybová všestrannost a motivace k pohybu. Děti se naučí spolupracovat s kamarády a naslouchat jednoduchým pokynům trenéra.

Skupina E Společná cvičení rodičů s dětmi s přípravou na judo (děti cca 2,5- 4 let dítěte.

!!! Do této skupiny probíhá nábor nových členů celoročně!!! Blíže v záložce NÁBOR

Máte dítě asi 2,5- 4 let věku? Přemýšlíte, jaký sport by ho mohl jednou bavit a zároveň jej sport dokázal i vychovávat a přispívat tak k jeho fyzickému a duševnímu rozvoji?  Chcete si svého dítěte v tomto dětském věku co nejvíce ještě užít? Pak neváhejte a přidejte se k nám na společná cvičení rodičů s dětmi, jejichž cílem je, všestranný rozvoj a motivace dětí k pohybu již v raném věku. Rodiče cvičí společně s dětmi a navzájem se při cvičeních potřebují. Atraktivní a zábavnou formou nás vedou kvalifikovaní trenéři juda.

Skupina F Judo pro dospělé (nesoutěžící skupina)

 určené pro muže a ženy, kteří se náročným tréninkem nechtějí, nebo nemohou specializovat na konkrétní sport. Jedná se o naši metodiku cvičení, postavenou na základech gymnastiky, juda a dalších úpolových sportů. Cvičení probíhají v nesoutěžním, ale v pozitivním prostředí, se zaměřením na  rozvíjení  základních pohybových schopností (síla, vytrvalost, obratnost, rychlost, pocit jistoty a prostorová orientace). Cvičící se neúčastní sportovních soutěží.

V galerii níže ke shlédnutí průřezově několik foto z běžné činnosti klubu