Dokumenty

 

Slovník judo základní část:

 

Budeme se držet anglického zápisu, protože je to mezinárodně univerzální.

„Y“ na začátku a na konci se vyslovuje jako „J“.
„J“ se vyslovuje jako „DŽ“nebo „Ž“ (judo, jime).
„SH, CH“ a „ZH“ je „Š“, „Č“ a „Ž“.
„TS“ se čte jako „C“ (tsuki).

Jinak výslovnost je jako v češtině.

 

PROVÁDĚNÍ TECHNIK
Tori (nage) – Ten který provádí chvat.
Uke – Ten který padá.
Kuzushi – vychýlení soupeře (75%)
Tsukuri – nástup do techniky (20%)
Kake – hod soupeře ( 5%)
Geiko – cvičení
Tandoku renshu – nácvik techniky bez soupeře
Uchi komi  – rychlé a výbušné nástupy do chvatu
Bucukari geiko – nástupy do chvatu za pohybu
Nage komi – opakované provádění hodů se střídáním
partnerů, kteří se nebrání.
Yaku soku geiko – techniky za bojového pohybu bez
kladení odporu ukeho
Kakari geiko – technika v pohybu, uke klade odpor.
Kumi kata randori – boj o úchop
Randori – cvičný zápas
Shi ai – zápas při sportovním utkání

 

ZPŮSOB PROVEDENÍ
soto    – vně, vnější
sasae – zadržet
uchi    – obloukem
harai   – podmet, zametení koštětem.
gari    –  podraz, pohyb srpu.
gake  – zaháknout
tsuri   – táhnout
guruma – kruh
Morote  – obouruč
Otoshi – poklesnout, padat, strhnout
Okuri – pár (ve významu „vzít obě“)
Juji – kříž, do kříže
Sankaku – trojuhelník
Kesa – napříč
Sukui – zdvih
Wakare – oddělit se.

 

PÁDY
Mae ukemi – Pád vpřed
Yoko ukemi – Pád stranou
Ushiro ukemi – Pád vzad

 

POVELY V ZÁPASE

Sonomama – nehýbat se
Hadjime – začátek boje
Matte – přerušení zápasu
Matte soremade  – konec zápasu

Joshi – konec, nehýbat se
Waza ari – bodové hodnocení
Ippon – bodové hodnocení

POZDRAVY
Rei              – pozdrav úklonou.
Ricu rei       – pozdrav v postoji.
Za rei          – pozdrav vsedě na patách
Seiza           –  sed klečmo na patách.
Hanza          – „turecký“ sed.

 

SMĚRY A VZÁJEMNÉ POSTAVENÍ

De – předsunuté
Mae  – vpřed, dopředu.
Yoko  –  stranou.
Ura – za sebe, vzad
Ushiro – ze zadu, vzadu.
Migi – vpravo, pravý
Hidari  – vlevo, levý
Ai – stejnostranný
Gyaku – opačný, protilehlý
Shintai – pohyb po tatami
Tai Sabaki – obraty a úhyby tělem

 

TĚLO
Tai – tělo
Kubi – krk, zátylek
Kata – ramena
Mune – hrudník
Goshi – boky
Ude – paže, loket i rameno
Te  – ruka (dlaň)
Ashi – noha, nohy
Mata – vnitřní strana stehna
Hiza – koleno
Sode – rukáv
Eri – límec