Rozvrh

 

 

Kompletní rozvrh hodin všech cvičení na květen a červen  2019   ke stažení zde:

velká tělocvična DOŽO č. 1                                      Rozvrh velký sál květen, červen 2019

malá tělocvična DOŽO č. 2                                  Rozvrh malý sál květen, červen  2019

 

Orientačně u nás děti  trénují v těchto základních hodinách. 

Pondělí : 

16-17 hod. Judo děti 5-8let, děti 9-10let (U9,U11)

17-18 hod. Judo děti začátečníci, nově příchozí

18-19 hod. Judo děti 11-12 let, děti 13-14 let (U13,U15)

19-20:30 hod.   Judo dorost junioři dospělí

Úterý:

15:30-16:30 hod. Judo Mini (společná cvičení dětí s rodiči)

17-18:30 hod. Judo děti 11-12 let, děti 13-14 let (U13,U15)

19-20:00 hod. Brazilské Jiu Jitsu (BJJ)

20-20:00 hod. Mixed martial arts (MMA)

Středa:

15:30-16:30 hod. Judo Mini (společná cvičení dětí s rodiči)

17-18 hod. Judo děti začátečníci, nově příchozí

18-19 hod. Judo děti 11-12 let, děti 13-14 let (U13,U15)

 

Čtvrtek:

16-17 hod. Judo děti 5-8let, děti 9-10let  (U9,U11)

17-18:30 hod. Judo děti 11-12 let, děti 13-14 let (U13,U15)

19-20:30 hod.  Judo dorost junioři dospělí

Pátek:

15:30-16:30 hod. Judo Mini (společná cvičení dětí s rodiči)

17:30-18:30 hod. Brazilské Jiu Jitsu (BJJ)

20-21:00 hod. Mixed martial arts (MMA)

 

 

 

 

 

Výše základních členských příspěvků členů klubu judo (dále jen poplatek):

Základní  poplatek činí 600,-.Kč/měsíc  (Vybíráme pololetně částku  3 600,- Kč)

Cvičení rodičů s dětmi (cca 2-5let) poplatek činí 2 400 Kč při platbě na pololetí (rodič + 1 dítě) a 550 Kč při platbě na měsíc  (rodič + 1 dítě).

Individuální vstup na jeden trénink činí poplatek 250 Kč/osoba

Základní poplatek u docházky toliko 1x týdně činí 2 200 Kč na pololetí

GYMJUDO  základní poplatek 3.500,-.Kč pololetí (jednorázový vstup 100,-Kč)

 

Poznámka: při  platbě v průběhu roku (rozhodný je den přijetí za člena klubu) se vždy platí toliko částka, která zbývá do konce stanoveného placeného pololetního období

 

Doba splatnosti:

Do 7 dnů po přijetí za člena klubu (nově příchozí)

V  případech pololetních plateb (stávající členové) do 30. září a 28. února příslušného roku

V případech měsíčních plateb, v dostatečném předstihu před započetím měsíce jehož se platba týká

 

Číslo účtu pro všechny platby:   1307933002/5500 vedený u RaiffeisenBANK

(VS 201901 a do poznámky prosíme uvést za koho je platba uskutečněna)

 

Rodinné slevy z členských poplatků:

Platby sourozenců (1. sourozenec 100%, 2. sourozenec 75%, 3. sourozenec 50% atd. základního poplatku)

Sociální program:

V případě že finanční situace neumožňuje rodině zaplatit poplatek, může rodič (oprávněný zástupce) požádat o slevu z  poplatku  do výše 50%, výjimečně i více. Sleva je podmíněna vzorovým chováním a pravidelnou docházkou cvičence, žádostí rodiče s  uvedením důvodů, doporučením příslušného trenéra a souhlasem vedení klubu