Rozvrh

 

 

Kompletní rozvrh hodin všech cvičení na březen 2019  tělocvična č. 1 ke stažení zde klikni : Rozvrh-hodin-na-březen-2019

 

Orientačně u nás děti  trénují v těchto základních hodinách. 

Pondělí : 

16-17 hod. Judo děti 5-8let, děti 9-10let

17-18 hod. Judo děti začátečníci, nově příchozí

18-19 hod. Judo děti 11-12 let, děti 13-14 let

19-20:30   Judo dorost junioři dospělí

Úterý:

17-18:30 hod. Judo děti závodní skupina

19-20 hod. MMA

Středa:

15:30-16:30 hod. Judo Mini (společná cvičení dětí s rodiči)

17-18 hod. Judo děti začátečníci, nově příchozí

18-19 hod. Judo děti 11-12 let, děti 13-14 let

 

Čtvrtek:

16-17 hod. Judo děti 5-8let, děti 9-10let

17-18,30 hod. Judo děti závodní skupina

19-20,30   Judo dorost junioři dospělí

Pátek:

10-11 hod. Judo Mini (společná cvičení dětí s rodiči)

17,30-19,30 hod. MMA

 

 

 

 

Výše základních členských příspěvků (dále jen poplatek):

Základní poplatek činí 3 600 Kč při platbě  na pololetí

Cvičení rodičů s dětmi (cca 2-5let) poplatek činí 2 400 Kč při platbě na pololetí (rodič + 1 dítě) a 550 Kč při platbě na měsíc  (rodič + 1 dítě).

Individuální vstup na jeden trénink činí poplatek 250 Kč/osoba

Základní poplatek u docházky toliko 1x týdně činí 2 200 Kč na pololetí

 

Doba splatnosti:

Do 7 dnů po přijetí za člena klubu (nově příchozí)

V  případech pololetních plateb (stávající členové) do 30. září a 28. února příslušného roku

V případech měsíčních plateb, v dostatečném předstihu před započetím měsíce jehož se platba týká

 

Číslo účtu pro všechny platby:   1307933002/5500 vedený u RaiffeisenBANK

(VS 201901 a do poznámky prosíme uvést za koho je platba uskutečněna)

 

Rodinné slevy z členských poplatků:

Platby sourozenců (1. sourozenec 100%, 2. sourozenec 75%, 3. sourozenec 50% atd. základního poplatku)

Sociální program:

V případě že finanční situace neumožňuje rodině zaplatit poplatek, může rodič (oprávněný zástupce) požádat o slevu z  poplatku  do výše 50%, výjimečně i více. Sleva je podmíněna vzorovým chováním a pravidelnou docházkou cvičence, žádostí rodiče s  uvedením důvodů, doporučením příslušného trenéra a souhlasem vedení klubu