Slovník základních pojmů juda

Slovník juda základní část:

Budeme se držet anglického zápisu, protože je to mezinárodně univerzální.
„Y“ na začátku a na konci se vyslovuje jako „J“.
„J“ se vyslovuje jako „DŽ“nebo „Ž“ (judo, jime).
„SH, CH“ a „ZH“ je „Š“, „Č“ a „Ž“.
„TS“ se čte jako „C“ (tsuki).
Jinak výslovnost je jako v češtině.

PROVÁDĚNÍ TECHNIK
Tori (nage) – Ten který provádí chvat.
Uke – Ten který padá.
Kuzushi – vychýlení soupeře (75%)
Tsukuri – nástup do techniky (20%)
Kake – hod soupeře ( 5%)
Geiko – cvičení
Tandoku renshu – nácvik techniky bez soupeře
Uchi komi – rychlé a výbušné nástupy do chvatu
Bucukari geiko – nástupy do chvatu za pohybu
Nage komi – opakované provádění hodů se střídáním
partnerů, kteří se nebrání.
Yaku soku geiko – techniky za bojového pohybu bez
kladení odporu ukeho
Kakari geiko – technika v pohybu, uke klade odpor.
Kumi kata randori – boj o úchop
Randori – cvičný zápas
Shi ai – zápas při sportovním utkání

ZPŮSOB PROVEDENÍ
soto – vně, vnější
sasae – zadržet
uchi – obloukem
harai – podmet, zametení koštětem.
gari – podraz, pohyb srpu.
gake – zaháknout
tsuri – táhnout
guruma – kruh
Morote – obouruč
Otoshi – poklesnout, padat, strhnout
Okuri – pár (ve významu „vzít obě“)
Juji – kříž, do kříže
Sankaku – trojuhelník
Kesa – napříč
Sukui – zdvih
Wakare – oddělit se.

PÁDY
Mae ukemi – Pád vpřed
Yoko ukemi – Pád stranou
Ushiro ukemi – Pád vzad

POVELY V ZÁPASE
Sonomama – nehýbat se
Hadjime – začátek boje
Matte – přerušení zápasu
Matte soremade – konec zápasu
Joshi – konec, nehýbat se
Waza ari – bodové hodnocení
Ippon – bodové hodnocení

POZDRAVY
Rei – pozdrav úklonou.
Ricu rei – pozdrav v postoji.
Za rei – pozdrav vsedě na patách
Seiza – sed klečmo na patách.
Hanza – „turecký“ sed.

SMĚRY A VZÁJEMNÉ POSTAVENÍ
De – předsunuté
Mae – vpřed, dopředu.
Yoko – stranou.
Ura – za sebe, vzad
Ushiro – ze zadu, vzadu.
Migi – vpravo, pravý
Hidari – vlevo, levý
Ai – stejnostranný
Gyaku – opačný, protilehlý
Shintai – pohyb po tatami
Tai Sabaki – obraty a úhyby tělem

TĚLO
Tai – tělo
Kubi – krk, zátylek
Kata – ramena
Mune – hrudník
Goshi – boky
Ude – paže, loket i rameno
Te – ruka (dlaň)
Ashi – noha, nohy
Mata – vnitřní strana stehna
Hiza – koleno
Sode – rukáv
Eri – límec

 

Japonské počítání do deseti

1. ichi
2. ni
3. san sán
4. shi ší
5. go
6. roku rók
7. schiki šíč
8. hachi háč
9. kyu kjů
10. ju džů

Správně 6 je roků, 7 šičí, 8 hačí – ale kvůli nádechu je možné to zkrátit