Členství a ceník

Členské příspěvky na rok 2023

V souladu s ustanovením čl. VIII ad 4  (Stanovy  spolku Sportovního klubu Judo Kladno z.s., IČ:07902417, dále jen spolek) je povinností každého člena spolku řádně a včas hradit členské příspěvky a jiné poplatky související s členstvím ve spolku.

(Pozor!! Nejedná se o žádné kurzovné, zápisné apod.)

Výše základních členských příspěvků „Judo“

Základní členský příspěvek každého člena spolku  činí 600,- Kč na osobu /měsíc. Vybíráme  pololetně 3 600,-Kč na osobu/pololetí.

Základní členský příspěvek u docházky toliko 1x týdně u dětí do 15 let činí 2 200,- Kč na osobu/pololetí

Výše základních členských příspěvků „Cvičení rodičů s dětmi“ (cca2-5 let)

Základní členský příspěvek činí 550,- Kč (rodič + 1 dítě) / měsíc 

Při platbě na pololetí 2 400,-Kč  (rodič + 1 dítě) / pololetí

Individuální  zapůjčení prostorů pro soukromé účely (mimořádný členský příspěvek)

                                                  Zvýhodněná cena pro členy spolku/ ostatní

Dožo č. 1 Tatami 100m2        á350,- Kč / hodinu                      á 700,.- Kč/hodina

Dožo č. 2 Tatami 30m2          á200,- Kč  /hodinu                      á 400,- Kč/hodina

Doba splatnosti příslušné částky:

Do 2 týdnů po přijetí za člena . V ostatních případech pololetních plateb (stávající členové spolku) do 30. září a 28. února vždy příslušného roku.  V případech měsíčních plateb do prvního dne měsíce jehož se platba týká a u vstupu na jeden trénink vždy před započetím tréninku.

Sociální program:

V případě že finanční situace neumožňuje rodině (opatrovníku apod.) za dítě do 15 let věku zaplatit členský příspěvek, může rodič (zákonný zástupce) požádat o slevu z členského příspěvku až do výše 50% . Sleva je podmíněna řádnou  docházkou člena, žádostí rodiče (zákonného zástupce) s uvedením  důvodů, doporučením příslušného trenéra a souhlasem výboru spolku.

Částku uhraďte prosím  na účet vedený u RaiffeisenBANK    č. 1307933002/5500   

Jako variabilní symbol uveďte 2023099 a do poznámky jméno a příjmení za něhož je platba poukázána

Licence 300,-kč/rok/osoba (členský příspěvek českému svazu juda)

Je určena pro  členy klubu, kteří  chtějí aktivně závodit. Tzv. „aktivace judisty“ v registraci ČSJu. je mimo jiné podmínkou ke zvýšení technického stupně cvičence (pásku), k účasti na soutěžích juda, pojištění  apod. Bližší informace o možnosti zprostředkování platby získáte u administrátorky klubu, nebo u svých trenérů.