tel: 724 496 251, 734 479 305 adresa: Hotel Kladno-atrium, nám. Sítná č. 3113, 272 01 Kladno, Česká republika

Nábor do oddílů

Sportovní klub Judo Kladno ve spolupráci se Svazem školního a univerzitního sportu vyhlašují pro nový školní rok 2019-20 nábor formou výběrových řízení na doplnění členů v těchto oblastech sportovních aktivit. Nové členy přijímáme kdykoli během celého roku. Začlenění do skupin nečiní problém. Dle časových možností cvičících, trénujeme i v době jarních a letních prázdnin,.

a) Základy juda (vhodné pro věkové kategorie 6-12 let
b) Závodní olympijské judo (pro kategorie děti +12 let, mládež a dospělí)
c) Společná cvičení rodičů s dětmi s přípravou na judo (od cca 2 let do 5 let věku dítěte – nutný doprovod dospělé osoby a jeho aktivní účast na cvičení)
d) GYMjudo určené pro děti, kteří se časně náročným tréninkem nechtějí, nebo nemohou specializovat na konkrétní sport. Jedná se o naši metodiku cvičení, postavenou na základech gymnastiky, juda a dalších úpolových sportů. Cvičení probíhají v nesoutěžním, ale v pozitivním prostředí, kde se u dětí rozvíjejí jejich základní pohybové schopnosti (síla, vytrvalost, obratnost, rychlost, pocit jistoty a prostorová orientace).Děti se neúčastní sportovních soutěží.

http://www.judokladno.cz/treninky/