Praktické informace k náboru a nejčastější dotazy

Trénujeme na adrese:

Hotel Kladno  – Nám. Sítná 3113, 272 01 Kladno 

(átrium nad učňovskou cukrárnou). Provozovna je označena logem

 Sportovní klub Judo Kladno z.s.

Hlavní trenér a předseda klubu

JUDr. et Mgr. Milan Šiška

Nám. Sítná 3113, 272 01 Kladno

Tel. 724 496 251, e-mail: info@judokladno.cz

Administrátorka a jednatelka klubu

Michaela Šišková

Sídlo: Ot. Ostrčila 475, 272 03 Kladno

Tel: 734 479 305, e-mail: info@judokladno.cz


Chci se přihlásit k vám na judo. Jak mám postupovat?

Víme, jak je těžké být někde nový, proto zde najdete rychlý stručný návod, jak se k nám přihlásit do juda. Všechny uvedené body jsou více rozvedeny v otázkách níže. 

1.) Zběžně prolítněte naše stránky www.judokladno.cz. Dozvíte se tak, kdo vůbec jsme a co děláme. 

2.) V sekci ČLENSTVÍ A CENÍK se dozvíte základní informace o zkušebním dvoutýdenním období zdarma, o našem klubovém členství a o placení členských příspěvků.

3.) Ještě před tím, než navštívíte první trénink, je třeba se do klubu přihlásit. Náš systém vyžaduje vyplnění a podání přihlášky.

4.) V rámci přihlášky si volíte tréninkovou skupinu, kterou budete po celou následující sezónu navštěvovat. Aktuálně nabíráme do skupin:

Skupina A   Závodní olympijské judo (děti +8 let a mládež)  

Skupina  Judo 1 (děti 6-11 let),

Skupina  Judo 2 (děti 12-15 let)),  

Skupina  Pohybová průprava k judu (děti 4-6 let),

Skupina E Společná cvičení rodičů s dětmi s přípravou na judo (děti cca 2,5- 4 let dítěte.

Skupina F Judo pro dospělé (nesoutěžící skupina)

Více o vaší tréninkové skupině se dozvíte v sekci TRÉNINKY. 

5.) Administrátorka  klubu  Vás po vyplnění a podání  přihlášky (včetně dodání či zhotovení fotografie člena) zaregistruje v centrální evidenci Českého svazu juda. To je nedílnou součástí přihlášení a bez ní není možné náš klub navštěvovat. 

6.) Po odeslání obou přihlášek máte zarezervované místo na našich trénincích po dobu jedné sezóny. Stačí tedy jenom přijít na trénink ve správný čas do tělocvičny. Všechny zmíněné tréninkové skupiny začínají v týdnu od 6 9. 2021.

7.) Do konce měsíce září jsou tréninky zdarma. Od 1. října  se platí členské příspěvky do klubu. Výši i způsob placení najdete v sekci ČLENSTVÍ A CENÍK. 

Kolikrát týdně mám trénovat?

U začátečnických skupin jsou tréninky jasně dané. Trénuje se dvakrát týdně dle harmonogramu každé skupiny, což naleznete v sekci TRÉNINKY. Postupem času tréninkový objem narůstá, a to až do té míry, kdy jsou sportovcům umožněny individuální tréninky v rámci hodin juda, lekce s přizvanými sportovními trenéry, metodiky apod.

Co si mám přinést s sebou na trénink?

Pro začátek stačí starší tepláky a tričko. Později trenér dané tréninkové skupiny doporučí sportovcům vhodné bílé kimono, které je určeno přímo pro judo. Tento sport se provádí na boso, je vhodné mít ostříhané nehty na rukou i na nohou a dívky by měly mít vlasy stažené gumičkou.

Z hlediska dodržování základní hygieny by ve výbavě každého sportovce měly být také přezůvky.

Platba licence – je nutná?

Licenci (členský příspěvek českému svazu juda) za osoby – 300kč/rok, které chtějí závodit, je nutno platit z důvodu tzv. „aktivování judisty“. Je tímto považován za aktivního a je to mimo jiné podmínkou ke zvýšení technického stupně cvičence (pásku), k účasti na soutěžích juda, pojištění  apod.

Nevím, jestli mě bude judo bavit. Je možné si to jen vyzkoušet?

Každý zájemce o tréninky v našem klubu si může judo vyzkoušet v průběhu dvou týdnů. Toto zkušební období je zcela zdarma. Před tím je však nutné se do klubu řádně přihlásit, a to z důvodu přehlednosti přítomných lidí na tréninku a z důvodu pojistného krytí Českým svazem juda. Po uplynutí dvoutýdenního zkušebního období je nutné zaplatit členské příspěvky do klubu.

Jak se z judisty ,,začátečníka“ může stát závodník?

Závody judo jsou v České republice rozděleny na věkové kategorie U7, U9, U11, U13, U15, U21, U23 a seniory bez omezení věku. Písmeno ,,U“ zde představuje zkratku slova ,,under“ (angl. pod), tedy ku příkladu kategorie U11 zahrnuje žáky, kteří dosáhnou v aktuálním kalendářním roce maximálně 10 let věku.

V rámci těchto kategorií probíhají turnaje jak na oblastní, tak i na republikové úrovni. Závodník judo musí být evidován v centrální evidenci Českého svazu juda, kde je uvedena délka jeho tréninkové vyspělosti. Od kategorie U11 nahoru je dovoleno účastnit se závodů judo minimálně po půl roce trénování. Od kategorie U9 dolů je potřeba trénovat minimálně jeden rok.

Jak a kam mám zaplatit členský příspěvek do klubu?

Členství v našem klubu se platí buď na půl roku, nebo rovnou na celý školní rok. V případě, že na tréninky dochází dva a více členů jedné rodiny, lze na každého z nich uplatnit slevu. Příspěvky se platí převodem na účet klubu. Je nutné dodržet daný postup a při převedení peněz uvést do zprávy pro příjemce  JMÉNO a PŘÍJMENÍ  člena. Vyhneme se tak zbytečným zmatkům spjatým s dohledáváním peněz.

Výši a způsob hrazení členských příspěvků naleznete v sekci ČLENSTVÍ A CENÍK.


Našemu dítěti jsou 4 roky. Není na judo ještě malé?

Do našeho klubu nabíráme děti právě od 4 let výše. Pro předškoláky je otevřena nová skupina POHYBOVÁ PRŮPRAVA 2021, kde se děti neučí judo v pravém slova smyslu. Spíše hrají různé pohybové hry, učí se ovládat své tělo prostřednictvím výuky základní gymnastiky a v neposlední řadě získávají návyky na dovednost řízeného pádu bez následků zranění. Dokonce i světová organizace UNESCO označila judo jako nejvhodnější sport právě pro děti.


Máme doma holčičku. Není judo spíše sport pro kluky?

Judo je sport, kde nezáleží na věku ani na pohlaví. Je to koktejl namíchaný z různých tělesných a psychických dovedností, jako jsou rychlost, síla, obratnost, vytrvalost, kloubní pohyblivost, hravost, cit pro strategii, úcta k soupeři, dovednost pokorně snášet výhru i prohru.

Od roku 1992 je ženská kategorie juda zařazena i v rámci Olympijských her. Ženské judo je také velmi úspěšné i v naší republice.

Jedním z cílů našeho klubu je mimo jiné tvorba profesionálního sportovního zázemí právě pro dívky a ženy, které se rozhodli judu věnovat.


Jakých akcí se u vás můžeme zúčastnit?

Sportovní klub Judo Kladno je primárně sportovní oddíl. Tedy nejčastějšími akcemi  jsou sportovní soutěže a to jak na úrovni oblastní, republikové, tak i zahraniční. Nicméně, uvědomujeme si, že i sportovci musí občas vypustit. Proto pro naše členy pořádáme také různé víkendové akce, včetně týdenních letních  a zimních soustředění.

Není judo zdraví škodlivé?

Dětské a mládežnické judo není o nic víc nebezpečnější, než jiné sportovní aktivity. Zranění v žákovských kategoriích jsou velmi zřídka, bohužel, jako při jiné pohybové aktivitě, se nedají úplně vyloučit. Na rozdíl od neorganizovaného sportování a her přítomnost kvalifikovaných trenérů juda pomáhá toto riziko minimalizovat. Judo všestranně rozvíjí všechny tělesné partie, což jednoznačně pomáhá fyzickému vývoji mladého člověka.

Co znamenají výrazy Tori a Uke?

Při nácviku a vysvětlování technik se používají označení Tori a Uke. Tori je ten kdo (závěrečnou) techniku vykonává, Uke je ten, který techniku „přijímá“ (většinou padá)

Při judu se používají techniky škrcení a páčení, není to nebezpečné?

Ve sportovním judu se u vyšších věkových kategoriích v boji na zemi používají techniky páčení na loketní kloub (kansetsu waza. Loketní kloub byl vybrán proto, že je pevný a má velmi nízký práh bolesti, takže zranění způsobená páčením se prakticky nevyskytují.

Techniky škrcení (žime waza) nejsou zaměřené na omezení přísunu kyslíku, ale stlačení tepen, takže jejich účinek není zdravý škodlivý a k úrazům při těchto technikách nedochází

Co znamenají barvy opasků?

Barva opasku (obi) určuje technický stupeň cvičence. Technické stupně jsou rozdělené na tzv. KYU, žákovské stupně: 6/5. až 1. KYU (od žlutého po hnědý pás) a DAN, mistrovské stupně (černý pás).

Důležité upozornění:

Tréninky judo, podobně jako podobné pohybové aktivity u všech dynamických sportů, mají charakter sportovního výkonu. Pokud máte jakékoli pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho dítěte anebo jeho způsobilosti na trénink a sportovní zatížení organizmu, poraďte se s jeho dětským lékařem, nebo absolvujte (placenou) prohlídku u sportovního lékaře (Naši závodníci většinou využívají služeb sportovního lékaře ve FN v Motole)