Fota z úterního tréninku dětí a dospělých

Důležitost dobrých lidských vztahů, možnost mluvit upřímně a hodnota neodmyslitelně promítnuta v přátelství…… I v tom všem je podstata juda v Kladně na Sítné www.judokladno.cz Foto z úterních tréninků dětí a dospělých

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3378575925554212&set=pcb.3378583218886816&__cft__[0]=AZV4NRQJb3ZxNiGbqAfFI04_7AW08xjUs3jQfk7U0rgTM6osT05GWrHI1RTSxsqfLwIuo_jsCtGtyKQuljd-8VnI9Va_P0izxwwDIeTFUlQmpL8YnUa53Lgc896lIqYcx8U&__tn__=*bH-R