tel: 724 496 251, 734 479 305 adresa: Hotel Kladno-atrium, nám. Sítná č. 3113, 272 01 Kladno, Česká republika

Základní informace

Sportovní klub Judo Kladno, Nám. Sítná 3113, 272 03 Kladno.

Tel: 734 479 305 , 724 496 251, email: info@judokladno.cz

 

 

Milí zájemci o tréninky judo,

 

jsme rádi, že jste se rozhodli prostřednictvím našeho klubu blíže poznat tento zajímavý sport a velmi si toho vážíme.

Cílem následujícího textu je seznámit Vás v krátkosti se všemi organizačními a praktickými informacemi, které budete potřebovat v případě, že Vy nebo Vaše dítě projevíte zájem o pravidelnou účast na trénincích sportovního klubu Judo Kladno.

Věřím, že se stanete členy naší nejen sportovní, ale i kamarádské komunity a společně budeme objevovat tajemství tohoto nesmírně zajímavého sportu.

 

Přejeme mnoho příjemných sportovních zážitků a těšíme se na spolupráci

 

         JUDr. et Mgr. Milan Šiška

Společník, jednatel  a hlavní trenér klubu Judo Kladno

 

Důležité upozornění:

Tréninky judo, podobně jako podobné pohybové aktivity u všech dynamických sportů, mají charakter sportovního výkonu. Pokud máte jakékoli pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho dítěte anebo jeho způsobilosti na trénink a sportovní zatížení organizmu, poraďte se s jeho dětským lékařem, nebo absolvujte (placenou) prohlídku u sportovního lékaře (Naši závodníci většinou využívají služeb sportovního lékaře ve FN v Motole)

Směrnice o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu ke shlédnutí zde:

http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/lexikon/Směrnice%20ČSJu%20o%20zdravotní%20způsobilosti%20aktivních%20členů%20ČSJu.pdf

 

 

Zřizovatelem sportovního klubu   pod obchodním jménem Judo Kladno je obchodní korporace Czechia regional technology via spol. s r.o.,

zapsaná  u Městského soudu v Praze pod  spisovou značkou C 134693 a sídlící na adrese Ot. Ostrčila 475, 272 03 Kladno IČO: 28240880,    DIČ: CZ28240880 .

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti juda je provozováno v místě registrované provozovny na adrese Náměstí Sítná 3113, 272 01 Kladno, Česká republika (Hotel Kladno – atrium „nad pekárnou“).

Identifikační číslo provozovny:1011478528  

sportovní klub Judo Kladno je členem Českého svazu juda

 

 

Kontaktné údaje:

Společník, jednatel

JUDr. et Mgr. Milan Šiška,tel. 724 496 251, e-mail: m.siska@judokladno.cz

Sekretariát: asistentka jednatele klubu Judo Kladno

Michaela Šišková, tel: 734 479 305, e-mail: m.siskova@judokladno.cz

 

Nejčastější otázky:

Není judo zdraví škodlivé?

Dětské a mládežnické judo není o nic víc nebezpečnější než jiné sportovní aktivity. Zranění v žákovských kategoriích jsou velmi zřídka, bohužel, jako při jiné pohybové aktivitě, se nedají úplně vyloučit. Na rozdíl od neorganizovaného sportování a her přítomnost trenérů pomáhá toto riziko minimalizovat. Judo všestranně rozvíjí všechny tělesné partie, což jednoznačně pomáhá fyzickému vývoji mladého člověka.

Co znamenají výrazy Uke a Tori?

Při nácviku a vysvětlování technik se používají označení Tori a Uke. Tori je ten kdo (závěrečnou) techniku vykonává, Uke je ten který techniku „přijímá“ (většinou padá)

 

Při judu se používají techniky škrcení a páčení, není to nebezpečné?

Ve sportovním judu se  v boji na zemi používají techniky páčení na loketní kloub (kansetsu waza). Loketní kloub byl vybrán proto, že je pevný a má velmi nízký práh bolesti, takže zranění způsobená páčením se prakticky nevyskytují.

Techniky škrcení (žime waza) nejsou zaměřené na omezení přísunu kyslíku, ale stlačení tepen, takže jejich účinek není zdravý škodlivý a k úrazům při těchto technikách nedochází

Co znamenají barvy opasků?

Barva opasku (obi) určuje technický stupeň cvičence. Technické stupně jsou rozdělené na tzv. KYU, žákovské stupně: 6. až 1. KYU a DAN, mistrovské stupně

 

Praktické informace

Výbava na trénink

Na úvodní tréninky cvičícím postačují tepláky, tričko a přezůvky (cvičí se naboso), přezůvky slouží jen pro případ opouštění tatami- např. odchod na toaletu, šatny apod.). Cca od listopadu bude na plnohodnotné cvičení potřeba cvičební úbor – judogi.

Koupě cvičebního úboru – judogi

Základní informace o cenách a typech nových judogi, které si můžete prostřednictvím klubu zakoupit najdete na naší nástěnce při vstupu do tělocvičny. Doplňující informace Vám poskytne příslušný trenér, nebo asistentka klubu. Na nástěnce je inzertní sekce s nabídkou kimon z druhé ruky.

 

Možnost zapůjčení judogi z klubu:

Cvičenec si může zapůjčit judogi od klubu za poplatek 300 Kč/rok, za podmínky že složí zálohu ve výši ceny judogi (500 – 1000 Kč.)

Záloha, snížená o poplatek za pronájem bude vrácená, pokud bude judogi odevzdané zpět.

 1. nepoškozené (případně opravené)
 2. vyprané

 

Zásady chování se v dojo/tělocvičně

 1. Po dobu tréninku by cvičenec neměl opouštět tatami/žíněnku, v případě nutnosti požádá o uvolnění trenéra.
 2. Na těle či oděvu cvičence by neměly být žádné kovové, nebo tvrdé předměty (náušnice, náhrdelník, náramky, sponky ve vlasech…), aby nedošlo ke zranění či poškození věci.
 3. Cvičenec má dbát pokynů trenéra a nesmí křikem, nevhodnými pohyby či jinak narušovat trénink.
 4. Na trénink je možné si sebou přinést nápoj (bezbublinkovou minerálku, čaj a pod.), je ho možné pít jen mimo tatami.
 5. Do dojo/tělocvičny se jídlo ani nápoje nevnáší v žádném případě.
 6. Po dobu tréninku není dovoleno telefonovat, mobilní telefony je potřeba mít vypnuté.
 7. Na tréninku se nesmí žvýkat žvýkačka a cucat bonbóny (hrozí nebezpečí vdechnutí).
 8. Na trénink není vhodné nosit cenné věci. Pokud má cvičící něco cenného sebou, měl by si cennosti vzít sebou do dojo/tělocvičny a nenechávat je v šatně.

 

Hygiena

 1. Cvičencům je k dispozici „klučičí a holčičí“ šatna (muži/ženy) se sprchou a toaletami.
 2. Cvičenec judo by měl přicházet na trénink čistý, dlouhé vlasy svázané.
 3. Velkou pozornost je nutné věnovat ostříhaným nehtům nakrátko, protože dlouhé nehty mohou vést k poškrábání soupeře a nebo ještě častěji, při tréninku dojde k jejich bolestivému odlomení.
 4. Cvičenec může opustit tatami/tělocvičnu jen v přezůvkách, v žádném případě by neměl přecházet na toaletu naboso. Vhodné jsou umělohmotné přezůvky, ve kterých je možné se sprchovat.

 

Sledování tréninku

 1. Rodiče (doprovod) se mohou po dobu tréninku zdržovat ve vyhrazeném prostoru před dojo /těocvičnou. V žádném případě však nesmí zasahovat do tréninku -napomínat svého syna/dceru, hlasitě povzbuzovat, klást otázky trenérovi apod.
 2. V případě výkladu trenéra by se rodiče(doprovod) měli zdržet vzájemného rozhovoru, aby nerušili trénink.

 

Kurzovné (dále jen Členský příspěvek))

Zdroje dotací v rámci školství a městského úřadu jsou velmi omezené, proto klub svojí činnost pokrývá převážně z členských příspěvků. Příspěvky jsou evidovaným účetnictvím a jejich využití je podmíněno účetními zákony vztahujícími se na právnické osoby v české republice a rozhodnutí jednatele.

Oproti standartnímu členství, které je určeno pro aktivní cvičence a závodníky nabízíme ještě tzv. rodičovské klubové členství, jehož držitelům (zejména rodičům mladších cvičenců) umožňujeme za výhodných podmínek využívat materiálové a odborné zázemí klubu.

Zaplacený členský příspěvek je nevratný.

Co všechno je hrazené z členských příspěvků a co zaplacením získáte?

Členský příspěvek je použitý na:

 1. Poplatky za prostory a cvičební tatami
 2. Prostředky na provozní náklady klubu
 3. Licenční známka Českého svazu juda (po zaplacení celoročního příspěvku najednou)
 4. Plná úhrada cestovních a startovních výloh na národní soutěže (Mistrovství ČR, Nár. liga)
 5. Bezplatná účast na závodech organizovaných klubem
 6. Tréninkové pomůcky
 7. Trenérské odměny
 8. Odborný dozor při výjezdech na soutěže
 9. Podpora talentovaných jedinců
 10. Sociální program

 

Rodičovský  členský poplatek opravňuje držitele:

 1. Možnost využívat tréninkové prostory klubu na individuální cvičení.
 2. Základní poradenství pro rodiče v oblasti výživy, psychologie sportu, kondiční přípravy a strečinku.
 3. Tréninky základů juda a sebeobrany pro rodiče (počet dohodou, max. 4x ročně)

Jaké další náklady na trénink můžete očekávat?

 1. Náklady na cvičební úbor judogi (kimono) – cena se v základu pohybuje od cca 400 Kč za starší judogi po 1200 Kč za nový oděv. Judogi je taktéž možné od oddílu zapůjčit (viz část praktické informace).
 2. Náklady na cestování na tréninky.
 3. Náklady na soutěže (doprava a startovné). Cca 2-3 soutěže á 150-300 Kč-dle kategorie soutěže.

Další možné náklady u externích akcí?

 1. Náklady na dvě krátkodobá (většinou pátek-neděle) oddílová soustředění Cca 1500 -1800 Kč.
 2. Náklady na týdenní soustředění o letních prázdninách. Cca 4500 Kč (cena se vždy odvíjí od nákladů daných  poskytovatelem ubytování).

Výška základních členských poplatků:

Základní členský  poplatek činí 3600 Kč na pololetí.

Rodičovský členský poplatek činí 1000 Kč/rok, 600 Kč/půl roku

 

Doba splatnosti:

Do 2 týdnů po přijetí za člena klubu (začátečníci)

V ostatních případech pololetních plateb (stávající členové) do 30. září a 28. února příslušného roku

 

Rodinné slevy z členských poplatků:

Každý sourozenec plati jenom 75% členského poplatku předešlého placeného sourozence (1. sourozenec 100%, 2. sourozenec 75%, 3. sourozenec 50% atd. základního poplatku)

Sociální program:

V případě že finanční situace neumožňuje rodině zaplatit klubový příspěvek, může rodič požádat o slevu z klubového příspěvku do výše 50%, výjimečně i více. Sleva je podmíněna vzorovým chováním a docházkou cvičence, žádostí rodiče s vysvětlením důvodů, doporučením příslušného trenéra a souhlasem vedení klubu.

 

Sleva pro děti zaměstatnců zaměstnavatelů, kteří klub podporují sponzorskými dary:

Děti zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří klub podporují sponzorskými dary neplatí v daném roce první půlrok členské příspěvky.

Pozn. Všechny ceny zde uvedené jsou již s příslušnou sazbou DPH

 

Pojištění členů a řešení pojistných událostí.

Pojištění od 1.2.2019 – nové podmínky  zde:

https://www.olympic.cz/text/435–pojisteni-urazu-sportovcu-a-pojisteni-obecne-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-cinnosti-trenera-ci-cvicitele-pro-cele-sportovni-prostredi

Pojištění do 31.1.2019 zde:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html

 

sportovní klub Judo Kladno je členem Českého svazu juda

http://www.czechjudo.org/

 

CHCETE SE DO TĚLOCVIČNY PODÍVAT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO VIDEA, KLIKNĚTE NÍŽE NA ODKAZ ( pokud vám nefunguje zkopírujte odkaz do nové lišty)

https://www.facebook.com/milan.siska.16/videos/1303227993089026/

 

AKTUÁLNÍ INFO NA FCB STRÁNKÁCH VIZ NÍŽE

https://www.facebook.com/milan.siska.16