Základní informace

Sportovní klub Judo Kladno, Nám. Sítná 3113, 272 03 Kladno.

Tel: 734 479 305 , 724 496 251, email: info@judokladno.cz

 

 

Milí zájemci o tréninky judo,

 

jsme rádi, že jste se rozhodli prostřednictvím našeho klubu blíže poznat tento zajímavý sport a velmi si toho vážíme.

Cílem následujícího textu je seznámit Vás v krátkosti se základními organizačními a praktickými informacemi, které budete potřebovat v případě, že Vy nebo Vaše dítě projevíte zájem o pravidelnou účast na trénincích Sportovního klubu Judo Kladno.

Věřím, že se stanete členy naší nejen sportovní, ale i kamarádské komunity a společně budeme objevovat tajemství tohoto nesmírně zajímavého sportu.

Přejeme mnoho příjemných sportovních zážitků a těšíme se na spolupráci

 

                    JUDr. et Mgr. Milan Šiška

Předseda  a hlavní trenér Sportovního klubu Judo Kladno

 

Důležité upozornění:

Tréninky judo, podobně jako podobné pohybové aktivity u všech dynamických sportů, mají charakter sportovního výkonu. Pokud máte jakékoli pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho dítěte anebo jeho způsobilosti na trénink a sportovní zatížení organizmu, poraďte se s jeho dětským lékařem, nebo absolvujte (placenou) prohlídku u sportovního lékaře (Naši závodníci většinou využívají služeb sportovního lékaře ve FN v Motole)

Směrnice o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu ke shlédnutí zde:

http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/lexikon/Směrnice%20ČSJu%20o%20zdravotní%20způsobilosti%20aktivních%20členů%20ČSJu.pdf

 

 

Kontaktné údaje:

Předseda a hlavní trenér klubu 

JUDr. et Mgr. Milan Šiška,tel. 724 496 251, e-mail: m.siska@judokladno.cz

Jednatelka klubu

Michaela Šišková, tel: 734 479 305, e-mail: m.siskova@judokladno.cz

 

Nejčastější otázky:

Není judo zdraví škodlivé?

Dětské a mládežnické judo není o nic víc nebezpečnější než jiné sportovní aktivity. Zranění v žákovských kategoriích jsou velmi zřídka, bohužel, jako při jiné pohybové aktivitě, se nedají úplně vyloučit. Na rozdíl od neorganizovaného sportování a her přítomnost trenérů pomáhá toto riziko minimalizovat. Judo všestranně rozvíjí všechny tělesné partie, což jednoznačně pomáhá fyzickému vývoji mladého člověka.

Co znamenají výrazy Tori a Uke?

Při nácviku a vysvětlování technik se používají označení Tori a Uke. Tori je ten kdo (závěrečnou) techniku vykonává, Uke je ten který techniku „přijímá“ (většinou padá)

 

Při judu se používají techniky škrcení a páčení, není to nebezpečné?

Ve sportovním judu se  v boji na zemi používají techniky páčení na loketní kloub (kansetsu waza). Loketní kloub byl vybrán proto, že je pevný a má velmi nízký práh bolesti, takže zranění způsobená páčením se prakticky nevyskytují.

Techniky škrcení (žime waza) nejsou zaměřené na omezení přísunu kyslíku, ale stlačení tepen, takže jejich účinek není zdravý škodlivý a k úrazům při těchto technikách nedochází

Co znamenají barvy opasků?

Barva opasku (obi) určuje technický stupeň cvičence. Technické stupně jsou rozdělené na tzv. KYU, žákovské stupně: 6. až 1. KYU a DAN, mistrovské stupně

 

Praktické informace

Výbava na trénink

Na úvodní trénink cvičícím postačují tepláky, tričko a přezůvky (cvičí se naboso), přezůvky slouží jen pro případ opouštění tatami- např. odchod na toaletu, šatny apod.). Na plnohodnotné cvičení je potřeba cvičební úbor – judogi.

Koupě cvičebního úboru – judogi

Základní informace o cenách a typech nových judogi, které si můžete prostřednictvím klubu zakoupit najdete na naší nástěnce při vstupu do tělocvičny. Doplňující informace Vám poskytne příslušný trenér, nebo jednatelka klubu.

 

Zásady chování se v dojo/tělocvičně

 1. Po dobu tréninku by cvičenec neměl opouštět tatami/žíněnku, v případě nutnosti požádá o uvolnění trenéra.
 2. Na těle či oděvu cvičence by neměly být žádné kovové, nebo tvrdé předměty (náušnice, náhrdelník, náramky, sponky ve vlasech…), aby nedošlo ke zranění či poškození věci.
 3. Cvičenec má dbát pokynů trenéra a nesmí křikem, nevhodnými pohyby či jinak narušovat trénink.
 4. Na trénink je možné si sebou přinést nápoj (bezbublinkovou minerálku, čaj a pod.), je ho možné pít jen mimo tatami.
 5. Do dojo/tělocvičny se jídlo ani nápoje nevnáší v žádném případě.
 6. Po dobu tréninku není dovoleno telefonovat, mobilní telefony je potřeba mít vypnuté.
 7. Na tréninku se nesmí žvýkat žvýkačka a cucat bonbóny (hrozí nebezpečí vdechnutí).
 8. Na trénink není vhodné nosit cenné věci. Pokud má cvičící něco cenného sebou, měl by si cennosti vzít sebou do dojo/tělocvičny a nenechávat je v šatně.

 

Hygiena

 1. Cvičencům je k dispozici „klučičí a holčičí“ šatna (muži/ženy) se sprchou a toaletami.
 2. Cvičenec judo by měl přicházet na trénink čistý, dlouhé vlasy svázané.
 3. Velkou pozornost je nutné věnovat ostříhaným nehtům nakrátko, protože dlouhé nehty mohou vést k poškrábání soupeře a nebo ještě častěji, při tréninku dojde k jejich bolestivému odlomení.
 4. Cvičenec může opustit tatami/tělocvičnu jen v přezůvkách, v žádném případě by neměl přecházet na toaletu naboso. Vhodné jsou umělohmotné přezůvky, ve kterých je možné se sprchovat.

 

Sledování tréninku

 1. Rodiče (doprovod) se mohou po dobu tréninku zdržovat ve vyhrazeném prostoru před dojo /těocvičnou. V žádném případě však nesmí zasahovat do tréninku -napomínat svého syna/dceru, hlasitě povzbuzovat, klást otázky trenérovi apod.
 2. V případě výkladu trenéra by se rodiče(doprovod) měli zdržet vzájemného rozhovoru, aby nerušili trénink.

 

Členský příspěvek

Zdroje dotací v rámci školství a městského úřadu jsou velmi omezené, proto klub svojí činnost pokrývá převážně z členských příspěvků. Příspěvky jsou evidovaným účetnictvím a jejich využití je podmíněno účetními zákony vztahujícími se na právnické osoby v české republice.

Zaplacený členský příspěvek je nevratný.

Co všechno je hrazené z členských příspěvků a co zaplacením získáte?

Členský příspěvek je převážně použitý na:

 1. Poplatky za nájem prostorů a cvičební tatami
 2. Prostředky na provozní náklady klubu
 3. Plná úhrada cestovních a startovních výloh na národní soutěže (Mistrovství ČR, Nár. liga)
 4. Tréninkové pomůcky
 5. Odborný dozor při výjezdech na soutěže
 6. Podpora talentovaných jedinců
 7. Sociální program

Jaké další náklady na trénink můžete očekávat?

 1. Náklady na cvičební úbor judogi (kimono) – cena se v základu pohybuje od cca 400 Kč za starší judogi po 1200 Kč za nový oděv.
 2. Později označení závodníka příjmením, příslušnosti k české republice a oddílovým  znakem (cca 500Kč.)
 3. Náklady na soutěže (doprava a startovné). Cca 2-3 soutěže ročně á 150-200 Kč-dle kategorie soutěže.

Další možné náklady u externích akcí?

 1. Náklady na dvě krátkodobá (většinou pátek-neděle) oddílová soustředění Cca 1500 -1800 Kč.

 

Výška základních členských poplatků:

Základní členský  poplatek činí 3600 Kč na pololetí. (podrobný ceník poplatků, slevy apod., včetně způsobu platby -klikni zde na odkaz foto)

Rozvrh

 

Doba splatnosti:

Do 10 dnů po přijetí za člena klubu (nově příchozí)

V ostatních případech pololetních plateb (stávající členové) do 30. září a 28. února příslušného roku

 

Pojištění členů a řešení pojistných událostí.

Pojištění od 1.2.2019 – nové podmínky  zde:

https://www.olympic.cz/text/435–pojisteni-urazu-sportovcu-a-pojisteni-obecne-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-cinnosti-trenera-ci-cvicitele-pro-cele-sportovni-prostredi

Pojištění do 31.1.2019 zde:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html

 

sportovní klub Judo Kladno je členem Českého svazu juda

http://www.czechjudo.org/

 

CHCETE SE DO TĚLOCVIČNY PODÍVAT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO VIDEA, KLIKNĚTE NÍŽE NA ODKAZ ( pokud vám nefunguje zkopírujte odkaz do nové lišty)

Pozvánka do prostor kde se v Kladně na Sítné učí judo

Zveřejnil(a) Milan Šiška dne Čtvrtek 27. dubna 2017

 

AKTUÁLNÍ INFO NA FCB STRÁNKÁCH VIZ NÍŽE

https://www.facebook.com/milan.siska.16