Sportovní příprava v tělocvičně, členů Sportovního klubu Judo Kladno, na Sítné od 17. května POVOLENA

V souvislosti s opatřením COVID 19 vydala Národní sportovní agentura dne 16.5.2021 aktuální znění opatření omezujícího sportování ve vnitřních prostorech.  Z tohoto  pro nás jako amatérské sportovce registrované v Českém svazu juda vyplývá  možnost začít opět sportovat ve vnitřním sportovišti (tělocvična Kladno Sítná) a to  za následujících podmínek.

  • Max. 10 osob na sportovišti  včetně trenérů (na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, maximálně 2 osoby ve skupině, osoby udržují rozestupy alespoň 2 metry)
  • Splnění podmínek:
  • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

Splnění podmínek 2a), 2c) a 2d) je nutné doložit patřičnými doklady nebo jejich fotokopiemi. 2b) lze doložit četným prohlášením. Upozorňujeme na právní následky nepravdivě podaného čestného prohlášení. Výjimku z těchto bodů tvoří děti do 6-ti let, které nemusí dokládat nic.

Je dále dle nařízení zákaz používání šaten, situaci budeme řešit stejně jak loni. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přípravu na sportovní činnost organizovanou Sportovními svazy nevztahuje se v době sportovní činnosti na sportovce nebo cvičící osoby  povinné použití ochranných prostředků dýchacích cest

Děkujeme za pochopen a trpělivost. Případné dotazy směřujte na p. Šiškovou tel :734 479 305

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.