Oblíbená forma společných cvičení rodičů s dětmi opět zahájena

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 jsme obnovili společná cvičení rodičů s dětmi s přípravou na judo.  Děti ve věku cca 2,5 -5 let, pod vedením trenéra juda a aktivní účasti jednoho z rodičů, řízeným způsobem, absolvují lekci složenou z pohybových her a hravým způsobem motivovaných cviků a činností. Další zájemci o tuto oblíbenou formu  společných činností rodičů s dětmi jsou vítáni každý čtvrtek od 16.00 hod. přímo v tělocvičně pro výuku juda v Hotel Kladno (atrium nad pekárnou), Nám. Sítná 3113. www.judokladno.cz  Tel. 734 479 305