Jedno město jeden tým a trénink juda dospělých v Kladně na Sítné

Na níže uvedeném linku naleznete foto z tréninku juda dospělých v Kladně na Sítné, kteří trénují každé úterý a čtvrtek od 19.30 hod.  Vhodné i pro nové uchazeče z řad úplných začátečníků, kterým se naši trenéři rádi budou věnovat v samostatné tělocvičně. https://www.facebook.com/milan.siska.16?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA63vcqlXXw1fXPOiefi8-QgUjSEFkWgVhp4fhdwwbPqOs1pFSMwPL_3txUDDI8NI7o_gdZhZ2UJtEZ&hc_ref=ARR9ZVv47jm5zyiAyYZaEVRaKouu4QdOu4nIkdl3X5Nzc_eWrsW7YIv8c-juT1LBK-I    

Číst více »

Pro závodníky připomínáme aktuální informaci pravidel IJF o úpravě kimona během zápasu

Aktuální interpretace pravidel IJF o úpravě kimona během zápasu. Závodník zodpovídá po celou dobu zápasu sám za úpravu svého kimona a musí ho udržovat upravené během celého zápasu v takovém stavu v jakém bylo, když do zápasu nastupoval – to znamená, že obě klopy kimona musí být pevně uvázány za páskem. Pokud se stane, že […]

Číst více »

Náborové video uvnitř

Brazilské jiu-Jitsu v Kladně na Sítné se zaměřuje na boj na zemi a využití donucovacích technik páčení a škrcení. BJJ umožňuje širokou škálu technik uchopení, škrcení, páčení a hodů . Základní filozofií je, že většina z výhod většího, silnějšího soupeře pochází z dosahu paží a silnějších úderů, které po uchopení a následném škrcení, páčení nebo […]

Číst více »

Zdravíme všechny judisty, judistky a příznivce klubu. Nově, v záložce „dokumenty“, naleznete informace, které by Vám měly usnadnit studium juda.

Naleznete zde vše např. ke zkouškám na technické stupně KYU. Vaše věkové a hmotnostní kategorie, včetně času zápasů. Slovník  základních pojmů (1.část) používaných v judu. Nechybí zde ani pro závodníky důležité dokumenty jakými jsou: pravidla juda, soutěžní řád, směrnice ČSJU o zdravotní způsobilosti, nasazovací tabulky apod.

Číst více »

Normální tréninky

Po zkušebním měsíci otevíráme možnost tréninků i dalším skupinám. Vzhledem k dodržování stanovených hygienických podmínek je rozvrh hodin značně upraven. ( Upravený rozvrh hodin na červen 2020 nalezneze zde )  Do budovy smějí vstoupit pouze sportovci (bez doprovodu), a to 5 min před tréninkem – ne dříve. Před vstupem a při odchodu z tělocvičny použijí […]

Číst více »

Zdravíme všechny judisty a přátele našeho klubu. Začínáme trénovat od 11. 5. 2020. Těšíme se na vás.

Zdravíme všechny judisty a přátele našeho klubu. Začínáme trénovat od 11. 5. 2020. Těšíme se na vás. Pro tuto činnost je stanovena obecná povinnost dodržet tato pravidla: – na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob, – vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, – sportovci v době tréninku […]

Číst více »